Català Español English Deutsch Français Italiano Português Contactar Mapa

POLÍTICA DE QUALITAT

Agencia Lingüística Tres AL3, S.L., segueix un estricte control de qualitat, des de la recepció del document a traduir fins al seu lliurament, tenint sempre com a objectiu la millora contínua.

Agencia Lingüística Tres AL3, S.L., disposa d'un sistema de qualitat consolidat basat en la Norma ISO 9001:2008.

Per a qualsevol projecte de traducció o interpretació, Agencia Lingüística Tres AL3, S.L., es documenta: materials gràfics i escrits del client, pàgines web, reunions …

Posem a disposició del traductor o intèrpret tota l’experiència de la nostra empresa, els contactes de què disposem i l’experiència acumulada al llarg dels anys amb clients del sector o amb el mateix client.
El traductor o l’intèrpret sempre parteix d’una base documental sòlida abans de la iniciació del projecte.

A la finalització del projecte de traducció, un altre traductor comprova i verifica el document i contrasta amb el traductor inicial la primera versió.

Quan el client disposa del document traduït, l’equip d’Agencia Lingüística Tres AL3, S.L., resta a la seva disposició per a eventuals canvis o modificacions de la versió final.

Agencia Lingüística Tres, S.L. (AL3) - Apartado de correos n║ 1015 - 08290 Cerdanyola del Vallés
E-mail: comercial@agencialinguisticatres.com